Registration form / registrace účasti

Online registrace bude uzavřena po 20.10.2023.

Konference je plánována na 26.10.2023 v Paláci Ambassador v Praze s fyzickou účastí a zároveň bude přenášena v přímém přenosu na youtube.

Online registration is available until October 20.

Conference will be held on 26.10.2023 in Palace Ambassador in Prague with physical presence and also will be streamed live on youtube.


Jméno / Name:
Příjmení / Surname:
Email:
Mobilní telefon / Mobile phone:
Jméno firmy / Company:
Adresa firmy - ulice / Company address - street:
Adresa firmy - město / Company address - city:
Adresa firmy - PSČ / Company address - ZIP:
Adresa firmy - země / Company address - country:
Účast / Attendance:
Další požadavky / Other requests:

Tímto uděluji Sdružení pro bankovní karty, se sídlem Vodičkova 28, 110 00 Praha 1, (dále jen Sdružení) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (zvláště jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo) na dobu neurčitou, a to za účelem:
- zasílání aktuálních informací ke konferencím, které Sdruženi pořádá
- zasílání aktuálních informací z oboru činnosti Sdružení
Současně souhlasím s použitím mé fotografie z konferencí a seminářů pořádaných Sdružením.

Pro členy SBK je účast na konferenci bez poplatku. / Entry is free for SBK members.

Pro ostatní je účastnický poplatek řešen s organizátorem konference. / Entry fee for others is set by the conference organizer.

Účast na konferenci je pouze na pozvání či po dohodě s organizátorem konference. / Entry is allowed only to invited participants or after approval by the organizer.

Registration powered by GLOBIT CZ